Soutěž o 4 lístky na 2.narozeniny Milujeme Itálii - Degustace toskánských vín a vaření tříchodového menu se šéfkuchařem Allenem!

Soutěžní otázka:

Jaké je nejznámější a nejprodávanější toskánské víno?

a) Grillo

b) Grechetto

c) Chianti

Správné odpovědi zasílejte do 15.10. na info@milujemeitalii.cz a do předmětu uveďte: Soutěž Milujeme Itálii 2.narozeniny

Výherce soutěže vyhlásíme 16.10. 2017 a budeme ho informovat emailem

A co vás 18.10. od 19:30 čeká?

Toskánská vína, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a živá kuchařská show s Allenem W. z Prague Culinary Academy!


Pravidla soutěží konaných na Milujeme Itálii!

 

1. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěží (dále jen „soutěží“) na webové adrese https://www.facebook.com/milujemitalii  (dále jen „Milujeme Itálii“) je společnost Sogema CZ, s.r.o., se sídlem Kloboučnická 1435/24, Praha 4 - Nusle 140 00 , IČ: 24206369 (dále jen „organizátor soutěže“).

Soutěží se může zúčastnit osoba starší 18 let obyvatel Evropské unie s trvalým pobytem v České republice. Z účasti na soutěžích jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost. Organizátor soutěží si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěže či změnit jejich pravidla.

Ačkoliv je o soutěžích informováno na stránkách společnosti Facebook, tato společnost není organizátorem soutěže, není jí nijak sponzorována, podporována ani spravována.

 

2. Průběh soutěží

Účastníkem soutěží se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěží, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Řádně se zaregistruje na webové adrese www.nonsolonero.cz, je fanouškem stránky Milujeme Itálii a prostřednictvím komentáře na stránce Milujeme Itálii odpoví na soutěžní otázku. V soutěži se smí účastnit pouze jeden člen rodiny. Každý účastník se v jedné soutěži smí účastnit pouze jednou, v opačném případě bude ze soutěže vyloučen. Soutěž začíná dnem ohlášení na stránce Milujeme Itálii a končí dnem uvedeným v zadání soutěže.

Vyhodnocení soutěží proběhne nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne skončení soutěže. Výherce bude o své výhře vyrozuměn formou zprávy zaslanou na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci na webové adresewww.nonsolonero.cz. Pokud výherce neodpoví na emailovou adresu do 3 kalendářních dnů nebo neposkytne potřebné informace pro vydání výhry, jeho cena se posouvá na dalšího účastníka soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

3. Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor soutěže. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Obdržený kupón s nabytou hodnotou nelze uplatnit spolu s dalšími slevami. Kupón není přenositelný z osoby na osobu.

Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.