Seznam produktů výrobce Bozzi Corso Tenuta

Majetek ve vlastnictví společnosti Marquises Bozzi-Corso Colonna Santangelo, který se nachází v krajině středověké vesnice Roccaforzata se strohým hradem z počátku 13. století, se skládá z 55 hektarů kopcovité půdy, která obklopuje opevněný statek postavený v roce 1400.

Pozemek se mírně svažuje směrem na jih k Taranto a je vystaven mořskému vánku, který vytváří ideální mikroklima pro pěstování vína.


Nízký hmotnostní výtěžek hroznů na hektar, pečlivý výběr v kombinaci s použitím vhodné technologie výroby vína jsou základními faktory, které zajišťují kvalitu, integritu a celistvost výrobků.


Marquises, kteří jsou dlouhodobě horliví ekologové, zavedli a vyvinuli organické agronomické techniky a oživili rodinnou vinařskou tradici, která začala ve dvacátých letech 20. století.


Svým alternativním a inovativním přístupem k zemědělské péči se jim podařilo spojit úctu k přírodě a lásku k tradici s moderními metodami, a získat tak produkt vynikající kvality.

Zobrazit
Zobrazeno 1 – 1 z 1 položky